Investeringssubsidie duurzame energie ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

De Staatscourant publiceerde de regeling op op 1 juni 2017.

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.

Voor wie?

- Particulieren
- Buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland.
- Zelfstandig ondernemers, woningcorporaties tot bedrijven.
- Zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland realiseren.

Onder zakelijke partijen vallen per 1 juli 2017 ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak.

Meer weten?

Voor meer informatie over de ISDE subsidie verwijzen wij naar de website van de Rijkdienst voor Ondernemers (RVO)

ISDE Subsidie Domusa biomassa ketels

KeteltypeVermogen (kW)MeldcodeIndicatief subsidiebedrag (€)
Bioclass HM 1010,1KA10052€ 1.250,-
Bioclass HM 1615,6KA10053€ 1.250,-
Bioclass HM 2525,3KA10054€ 1.250,-
Bioclass HM 3534,5KA10055€ 1.250,-
Bioclass HM 4342,7KA10056€ 1.439,-
Bioclass HM 6669,0KA10161€ 3.280,-
Bioclass HM OD 1615,6KA10160€ 1.250,-
Bioclass HM OD 2525,3KA10159€ 1.250,-
Dualtherm 2525,0KA10158€ 1.250,-
Dualtherm 3535,0KA14768€ 1.250,-

 

ISDE Subsidie Domusa warmtepompen

Warmtepomp modelVermogen (kW)MeldcodeIndicatief subsidiebedrag (€)
Dual Clima 88/5KA12035€ 1.800,-
Dual Clima 1111/8KA12036€ 2.100,-
Dual Clima 1616/11KA12037€ 2.400,-